ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 

 

محور های پیش بینی شده همایش " نجات دریاچه ارومیه  "
1- نجات دریاچه ارومیه 


1-1     راهکارهای نجات دریاچه ارومیه

1-2     زمین شناسی دریاچه ارومیه

1-3     محیط زیست دریاچه ارومیه

1-4     مدیریت منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

1-5     آرتمیا و تنوع زیستی دریاچه ارومیه

1-6     آب های زیر زمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

1-7     اثرات توسعه کشاورزی بر بحران دریاچه ارومیه و اصلاح کشت

1-8     آثار مخرب خشک شدن دریاچه ارومیه بر اکوسیستم اطراف و جوامع انسانی

1-9     تغییرات تراز دریاچه ارومیه

1-10    شیمی و منابع اقتصادی دریاچه ارومیه2- تغییر اقلیم


2-1     اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستم های طبیعی(خشکی،تالاب ها،دریاچه ها و...)

2-2      اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستم جانوری و گیاهی 

 2-3     آب و هوای دیرینه 

2-4     تغییر اقلیم و گرمایش جهانی 

2-5     مدل سازی و شبیه سازی اکوسیستم های دیرینه

2-6     تغییر اقلیم و بحران آب

2-7     راهکارهای نوین در سازگاری با اثرات تغییر اقلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

        
تاریخ درج : دوشنبه 2 دى 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 6605
آخرين تاريخ بازديد :21 مهر 1397  21:50
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :